SAĞLIK TURİZMİNDE KDV İSTİSNASI

7104 sayılı kanun Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek 06 Nisan 2018 Tarihinde 30383 Sayılı Resmî Gazetede yayınlandı

YURT DIŞI MUKİM KİŞİLERE VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ DE KDV İSTİSNASI

Madde 4: KDV Kanunun’un 13. Maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.

l) Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.),

Yapılan bu düzenlemeyle, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (1) bendi eklenerek, Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri tam istisna kapsamına alınmaktadır. A

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !